Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (zoals teksten,  logo,  etc.) berusten bij André Fun. Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding en met schriftelijke toestemming van André Fun. Deze toestemming is niet nodig in het geval van persoonlijk en dus niet commercieel gebruik.

Deze website is met de grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kan André Fun niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze website, noch voor het goed functioneren daarvan. De informatie vermeld op deze website is uitsluitend van algemene aard.

Aan deze website en/of de inhoud daarvan kan de gebruiker geen enkel recht ontlenen. Andre Fun  sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met deze website.

Andre Fun is vrij om de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.