Geadopteerd

Adoptie heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Ik heb mij gespecialiseerd in het werken met volwassen (buitenlands) geadopteerden, (aspirant)adoptieouders en afstandsmoeders. Veel thema’s binnen dit werkveld komen overeen met die van pleegkinderen en hun pleegouders. Vanuit het zelf geadopteerd zijn, een gerede jarenlange werkervaring en specialistische opleiding begeleid ik graag mensen met vragen op dit gebied.

De adoptiedriehoek

Het adoptie proces is ingewikkeld en maakt, in alle stadia, veel los bij alle betrokkenen. Van buiten werd (en wordt) er vaak gemakkelijk tegenaan gekeken. Vanuit de adoptiedriehoek is onmiddellijk te zien hoe onlosmakelijk adoptiekinderen, adoptieouders en de biologische familie met elkaar verbonden zijn.

Home » Geadopteerd
geadopteerd

Voor wie?

Mijn begeleiding is altijd therapeutisch gericht. Ik werk met vragen van:

  1. Volwassen Nederlands of  buitenlands geadopteerden die graag begeleid willen worden met specifieke vragen rond het geadopteerd zijn.
  2. Aspirant adoptieouders die in het voortraject van wachten tegen persoonlijke thema’s aan lopen die te maken hebben met het (toekomstig) ouderschap of onverwerkte zaken uit het eigen persoonlijke leven. Als dit speelt als een relatiethema kan ik jullie helpen als relatietherapeut, als één van jullie beiden met vragen zit kan individuele therapie de oplossing bieden.
  3. Adoptieouders die aan persoonlijke thema’s willen werken, individueel of als stel. In het ouderschap wordt je geconfronteerd met een kijk in de spiegel van je eigen verleden. Bij ‘biologische’ kinderen kan dit al confronterend zijn, maar bij het opvoeden van adoptiekinderen is dit vaak nog lastiger door het ontbreken van de bloedband.
  4. Volwassen geadopteerden die zelf  vader of moeder worden. Dit is vaak een prachtige ervaring, alsof er iets hersteld word. Toch kan juist deze ervaring vele deuren openen. Je kunt zelf je vragen inbrengen of samen met je partner de verdieping in de relatie zoeken.
  5. Afstandsmoeders die hun verhaal een plek willen geven.
  6. Pleegouders die vaak dezelfde soort ervaringen hebben als adoptieouders.
  7. Volwassen pleegkinderen die door hun specifieke levensverhaal gevormd zijn.
  8. Alle ouders en volwassenen (b.v. in een samengevoegd gezin) die hun eigen vraag herkennen in één van de bovengenoemde situaties.

 

Therapie

De thema’s die binnen de adoptiedriehoek spelen gaan ondermeer over loyaliteit, overleven, hechting, rouw, taboe en identiteit. Als therapeut ben ik gewend om integraal te werken. Vanuit het systemisch werken kijken we bijvoorbeeld hoe je plek neemt of geeft in een nieuwe familie, de trekkracht van de biologische familie en bij inter-landelijke adoptie de invloed van het land van herkomst. Een familieopstelling kan hierbij een geweldig hulpmiddel zijn.
Ik ben zelf geadopteerd en weet  dat het moeilijk is om een buitenstaander precies te laten voelen wat er speelt als je het hebt over adoptie. Vaak komen er allerlei vriendelijk bedoelde vragen en meningen, maar echt praten over de essentie is moeilijk.
Ik heb een lange weg achter de rug, waar ik mijn eigen ervaringen tot het bot ben gaan uitzoeken. Dit, gecombineerd met de professionele therapeutische opleidingen die ik volgde en gerede jarenlange ervaring als therapeut, maakt dat mijn begeleiding anders is dan bij de meeste therapeuten. Ik kan vanuit alle hoeken van de adoptiedriehoek werken.