Home » Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

HB-TRACÉ
Individuele coaching, therapie en trainingen voor hoogbegaafden

Je bent hoogbegaafd. Misschien wist je het altijd al, of ontdekte je het pas na een hoop verwarring op latere leeftijd. Soms ontmoet je weinig begrip voor jouw reacties en denkpatronen. Mensen vinden je wel eens arrogant, betweterig of moeilijk. Je belandt regelmatig in conflicten.
Je haalt er voor je gevoel niet uit wat er in zit. Je wilt weten hoe jij jezelf met al je kwaliteiten in de wereld zet, dat je deelnemer bent en daarvoor gewaardeerd wordt. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga jij om met jouw hoogbegaafdheid?
Met HB-Tracé® vind je de antwoorden.

Herkenning

Bij de bepaling en herkenning van hoogbegaafdheid wordt er voornamelijk gekeken naar de hoogte van de intelligentie. Het is het enige ‘meetbare’. Maar het vormt niet de essentie van Hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is veel meer dan een hoge intelligentie en goed kunnen leren en dat wordt helaas vaak vergeten.

 

hoogbegaafdheid

Erkenning

De laatste jaren ontdekken veel volwassenen dat ze hoogbegaafd zijn. Deze ontdekking geeft een heel andere kijk op het verleden, het heden en de toekomst. Dit leidt meestal tot een confrontatie met jezelf. Het heeft tijd nodig voordat je de stap durft te nemen om aan de slag te gaan met jouw hoogbegaafd zijn; je raakt de gemiste kansen en de knagende onrust van het altijd anders voelen. Het blijft bijvoorbeeld een verwarrende ervaring als blijkt dat veel van jouw gedrag, zoals ‘altijd de lat hoogleggen’ of  ‘blijven zoeken naar oplossingen’ als een probleem werd ervaren door de buitenwereld, terwijl dat nu juist normale eigenschappen zijn van een hoogbegaafde. Je bent eigenlijk heel erg authentiek bezig ergo je kunt niet anders. Hoe vaak heb je niet gehoord  ‘doe nu eens normaal’ en nu blijkt dus dat je dat aan het doen was.

Als je beseft dat er meer dan 400.000 hoogbegaafde Nederlanders zijn, vermoedelijk zelfs veel meer, dan is er dus een hele grote groep die leeft met eigenschappen die ze niet direct in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Hierdoor kunnen er grote verwarring en problemen ontstaan. Extra lastig wordt het omdat zij zich vrijwel nooit in het stereotype beeld van hoogbegaafdheid, zoals dat de afgelopen 30 jaar heeft bestaan, herkennen.

Beeldvorming

De beeldvorming over hoogbegaafdheid is dat het gaat over enorme slimmerds die bijna onmogelijke prestaties leveren, zoals Einstein. In mijn gesprekken met hoogbegaafden blijkt steeds opnieuw dat er veel ervaringen zijn met vastlopen in opleiding, werk en relaties. De laatste paar jaren begint men op scholen oog te krijgen op wat hoogbegaafdheid eigenlijk is. De jaren waar de volwassen mannen en vrouwen die nu ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn op school doorbrachten was er geen aandacht voor hoogbegaafdheid. Door de manier van lesgeven haakten veel hoogbegaafden af en kregen verkeerde schooladviezen mee. Voor hoogbegaafden is het juist belangrijk gestimuleerd te worden door leraren en medescholieren. Logisch dat er nu veel volwassenen vastlopen in werk en relaties. Het was overigens Einstein die op de lagere school het advies kreeg fabrieksarbeider te worden. Zijn schoolprestaties waren nu niet om over naar huis te schrijven.

Terugkeren naar jezelf

Pas een aantal jaren geleden ontdekte ik dat mijn anders zijn en gedrevenheid te maken had met hoogbegaafdheid. Ik heb dit tot de bodem doorgewerkt. Ik heb mij zelfs laten testen terwijl ik het eigenlijk wel wist. Als jij je herkent in de beschrijvingen zoals hier op deze website dan kun je er ook vanuit gaan dat je hoogbegaafd bent.  Weet dat je als volwassene heel goed in staat bent terug te keren naar jezelf. Je wijsheid, levenservaring en grotere rust en aanvaarding van omstandigheden zorgen er voor dat je een uitstekende kans maakt om succesvol je problematiek het hoofd te bieden, de belemmeringen in jezelf onder ogen te zien en innerlijk te groeien.
Mijn eigen ervaring,  gecombineerd met mijn opleidingen in de psychosociale begeleiding en coaching, maakt dat ik jou als volwassen hoogbegaafde goed kan begeleiden in het in beheer leren nemen van je hoogbegaafdheid. Mijn begeleiding is een combinatie van coaching en therapie. De basis van mijn begeleiding is het systemisch werken. Daarnaast werk ik met de kennis van de karakterstructuren en maak ik regelmatig gebruik van familieopstellingen.

Ik begeleid je graag in het (her)vinden van kwaliteit van leven. Samen kijken we naar je levensverhaal. Nu je weet dat je hoogbegaafd bent moet je wellicht zaken in het verleden anders bekijken om in het nu jezelf succesvol te laten zijn. Je vraag kan gaan over werk, relaties of je richting in het leven.

Vragen rond Hoogbegaafdheid

Met grote dank aan Esther-Marieke Dekens, organisator van de dag van de hoogbegaafdheid en Hoogbegaafdheid in het juiste perspectief, voor het feit dat ik haar teksten mocht gebruiken als bron voor de informatie op deze website.


Meer informatie?

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.
Als je meer informatie wilt (voor jezelf of iemand anders) of als je direct een afspraak wilt maken kun je mij bellen op werkdagen van 10.00 tot 20.00 uur. Als je liever eerst een mailtje stuurt met je vraag, of het prettig vind dat ik jou bel, dan kan dat ook. Vul dan het contactformulier in. Ik zal binnen twee werkdagen reageren.