Home » Waarom is het nodig te weten dat iemand hoogbegaafd is?

Waarom is het nodig te weten dat iemand hoogbegaafd is

Het woord hoogbegaafdheid geeft aan dat er sprake is van ‘gaven op een hoog niveau’. Hoogbegaafd is veel meer dan alleen een hoge intelligentie, makkelijk leren en veel weten. Je kunt meer dingen op een hoog niveau. Daar ben je mee geboren. Dat wat met hoogbegaafdheid wordt bedoeld is van grote betekenis voor het leven van hoogbegaafden maar ook voor de wereld om hen heen. Er blijkt echter een groot verschil te bestaan tussen wat de buitenwereld ziet als hoogbegaafd en wat het merendeel van de hoogbegaafden bij zichzelf ervaart.

waarom is het nodig te weten dat iemand hoogbegaafd is

Het beeld van hoogbegaafdheid dat de afgelopen 30 jaar gold, blijkt ouderwets en achterhaald. Hoogbegaafdheid is veel meer divers dan we tot nu toe dachten. Hoogbegaafden laten zich minder makkelijk vangen en in een hokje stoppen dan de vooronderstelling was. Je wordt hoogbegaafd geboren, je kunt het niet worden en ook niet kwijtraken. Het kan wel overschaduwd worden en niet tot zijn recht komen.

Hoogbegaafdheid is iets waar je iets mee kunt doen, waar je betekenis aan kunt geven door het op een goede, positieve wijze in te zetten tot nut van jezelf en iedereen om je heen. Je kunt dingen die anderen niet kunnen. Niet omdat ze niet willen, maar omdat zij blijkbaar in een ander stadium van het evolutionair ontwikkelingsproces zitten. Dat geeft niets, en maakt hoogbegaafden niet meer dan anderen. We hebben elkaar keihard nodig.

Hoogbegaafden zijn ‘zoekers’

Evolutionair gezien is het logisch dat er een categorie mensen is die voorop loopt, die nieuwe ontwikkelingen inzet en nieuwe toepassingen bedenkt. Waren deze ‘zoekers’ er niet geweest dan waren we niet op twee benen gaan lopen, hadden we het wiel niet uitgevonden, was er geen lampje gaan branden en waren we niet op zoek naar de essentie van het leven. ‘Zoekers’ zijn er natuurlijk in verschillende gradaties, op verschillend niveau. Dat is sinds mensenheugenis al zo. De categorie ‘hoogbegaafden’, blijken vrij extreme zoekers. Mensen die een heel groot deel van hun leven bezig zijn met het zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe informatie, nieuwe duidingen, nieuwe waarheden. Mensen die daar een grote drang toe ervaren en die, als zij eenmaal weten wat zij in huis hebben en voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben ontwikkeld, tot grote hoogte kunnen stijgen in het vinden van die nieuwe ontwikkelingen, nieuwe duidingen en nieuwe waarheden.

Hoogbewust in plaats van hoogbegaafd

Om tot die grote hoogte te kunnen stijgen hebben zij een andere wijze van denken meegekregen en een ander bewustzijnsniveau. Een heel hoog bewustzijnsniveau. En dat maakt meer verschil dan de intelligentie waar tot op heden zo specifiek naar gekeken werd. Het hoge bewustzijnsniveau is de factor waar al het andere onder past. Eigenlijk zouden we dan ook kunnen spreken over hoogbewusten in plaats van over hoogbegaafden. Maar laten we het niet ingewikkelder maken dan het al is. Hoogbewust zijn is immers ook een gave, dus we zitten er niet echt naast met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafden zijn erg gevoelig voor alles wat er om hen heen gebeurt, ze pikken ontzettend veel signalen, feiten en interpretaties op, waardoor er nieuwe conclusies, nieuwe verbanden en nieuwe ontdekkingen kunnen ontstaan. Hoe zij dat doen weten ze zelf meestal niet, en weet de wetenschap ook nog steeds niet. Hoogbegaafden ‘weten’ veel zonder dat ze precies kunnen aangeven waar ze het vandaan hebben of hoe het tot stand gekomen is. Ze kunnen meepraten over onderwerpen die ze niet echt bestudeerd hebben. Ze zijn zich er meestal niet van bewust dat zij dat anders doen dan anderen en dit zorgt in de meeste gevallen al op jonge leeftijd voor veel verwarring. Zij weten niet dát zij het anders doen dan anderen, en niemand legt ze uit wát ze anders doen. Veel hoogbegaafden ervaren communicatieproblemen en worden gezien als ‘sociaal onhandig’. Wat men zich vaak niet realiseert is dat zij daar onder elkaar weinig last van hebben. De problemen ontstaan in interactie met niet-hoogbegaafden. Ze zijn zich meestal weinig bewust van het feit dat hun wijze van communiceren en sociaal gedrag niet aansluit bij dat van niet-hoogbegaafden, voor hen is het immers zo normaal. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen die hier geen of weinig last van hebben, maar de meerderheid van de hoogbegaafden worstelt hier wel in enige mate mee.

Waarom is het belangrijk om te weten dat iemand hoogbegaafd is?

Door de mogelijkheden van de groep mensen die aangeduid wordt als hoogbegaafden tot bloei te laten komen, kunnen zij van groot nut zijn voor de wereld om hen heen. Van nature zijn ze positief ingesteld, hebben ze een groot doorzettingsvermogen (als zij bezig zijn met iets wat hen interesseert), kunnen vergaande verbanden leggen en op diepgaande wijze processen doorzien, zijn ze zeer creatief op allerlei gebied en zijn echte wereldverbeteraars. Ze zijn zich enorm bewust van wat er nodig is in de wereld en voor de mensheid, en kunnen dat ook ontzettend goed tot uitvoering brengen, als ze de kans krijgen! Het zijn geboren MVO-ers. Om dit allemaal optimaal te kunnen gebruiken hebben ze een hoge intelligentie meegekregen. Kennelijk is dat nodig of hoort dat bij elkaar. Tot nu toe heeft die intelligentie altijd een zeer belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming. Maar ook als ze van elkaar niet weten hoe intelligent ze zijn, kunnen ze elkaar herkennen, worden ze tot elkaar aangetrokken. Ze stralen iets uit, een energie die herkend wordt. Er moet dus meer zijn dan alleen intelligentie dat een rol speelt in het kunnen herkennen van hoogbegaafden.

De functie van hoogbegaafdheid

In mijn ogen kan het nooit de bedoeling zijn dat de intelligentie van hoogbegaafden alleen meegekomen is om hard en veel te studeren, er veel informatie mee in je hoofd te stoppen, een wandelende bibliotheek te worden, vervolgens te sterven en al die informatie weer verloren te laten gaan. Er moet dus nog een diepere functie achter liggen. In mijn visie is dat die van de zoeker die in staat is om zichzelf en de wereld om hem heen vooruit te helpen. Werkelijk vooruit helpen is altijd positief, betrokken en vanuit liefde. Daarvoor is het noodzakelijk dat hoogbegaafden heel goed weten wie ze zijn, hoe hun hoge bewustzijn werkt, waar ze voor staan en wat hun levensweg is. Het is belangrijk dat hun zelfbeeld gezond is en zij hun gaven en talenten kennen. Wanneer zij gevonden hebben waar hun hart naar uitgaat, kunnen zij bergen verzetten en ontzettend veel betekenen. En die kans verdienen ze.

En daarna?

Wanneer je als hoogbegaafde begrijpt wat hoogbegaafdheid voor jou betekent, welke invloed het heeft op je leven en hoe je het beste uit jezelf kunt halen, heb je de term hoogbegaafdheid eigenlijk niet meer nodig. Je bent immers gewoon jezelf geworden? Het woord hebben we alleen even nodig om aan te haken en uit te leggen waarom je anders bent dan anderen en hoe dat je leven beïnvloed. Wanneer je dat geïntegreerd hebt in je leven, ben je gewoon jezelf en gebruik je het woord hooguit om voor anderen duidelijk te maken waarin je anders bent dan anderen, maar voor jezelf heb je het meestal niet meer nodig.