Mediation

Heeft u een conflict met bijvoorbeeld een familielid of uw buren, moet u gezamenlijk een moeilijk vraagstuk oplossen of is een scheiding onafwendbaar, dan is mediation met de hulp van een mediator een goede manier om er uit te komen. Bij mediation zijn meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.

Als mediator ben ik gespecialiseerd in de verbetering van de communicatie. Je krijgt de mogelijkheid om op een effectieve en respectvolle manier met elkaar te zoeken naar een gezamenlijke oplossing die beide partijen dient. Meestal wordt de uitkomst van het proces vastgelegd in een overeenkomst, ouderschapsplan of convenant. Binnen de grenzen van de wetgeving heeft datgene wat overeengekomen is volledige rechtsgeldigheid.

Als neutrale procesbegeleider ben ik in staat emoties in goede banen te leiden en te zorgen dat deelnemers zich gehoord en gezien voelen. Ik ben Post HBO geschoold Transformatief mediator en relatietherapeut. Ik heb veel ervaring in diverse soorten van procesbegeleiding. De methode van Transformatieve Mediation is gestoeld op het werkelijk oplossen van het conflict en het verbeteren van de relatie. Immers, buren blijven meestal buren en in het geval van een scheiding blijven ouders hun leven lang ouders van hun kinderen.

De neutraliteit van de mediator maakt ook dat de deelnemers aan een mediationtraject gelijkwaardig zijn, er is geen schuldige. De mediator heeft een inspanningsverplichting om duidelijk te krijgen waar het echt om gaat in het conflict. Onwrikbare standpunten maken plaats voor de uitwisseling en uitleg van elkaars belangen. Met als resultaat dat u met elkaar gaat meedenken, waardoor een bevredigende oplossing binnen handbereik komt. Uiteraard moeten deelnemers  gemotiveerd zijn om dit proces te doorlopen. Ik geloof dat mensen diep in hun hart altijd bereid zijn om een ander te willen begrijpen. Doordat eerdere pogingen mislukken verhardt een conflict zich. Het is dan fijn een neutrale derde er bij te betrekken die zorgt dat er binnen een veilig kader echt geluisterd wordt,  waardoor een conflict of vraagstuk zich oplost. De mediator inspireert tot nieuwe zienswijzen en creatieve oplossingen.

Ik begeleid mensen graag als zij er samen niet meer uit komen. Mijn specialiteit ligt binnen de familiemediation. Conflicten binnen families over bijvoorbeeld een erfenis, ruzies tussen ouders en kinderen, enz.   In het bijzonder gaat mijn aandacht naar Mediation binnen de adoptiedriehoek; adoptieouders-biologische ouders-adoptiekind. Een speciale tak binnen de familiemediation is het begeleiden van scheidingen. Als mediator en relatietherapeut weet ik dat een scheiding soms afwendbaar is. Daarvoor heb ik de RelatieReanimatie® ontwikkeld. Dit is een ontmoeting tussen de partners waar onderzocht wordt of een scheiding echt onafwendbaar is of dat er beter gekozen kan worden voor relatietherapie. In het geval van scheiding begeleid ik jullie op een manier die jullie beide recht doet en zorgt dat jullie ook in de toekomst met respect met elkaar om kunnen gaan. In een scheidingsmediation ben ik verplicht jullie te begeleiden in het maken van een convenant en een ouderschapsplan. Hiervoor werk ik samen met verschillende partners, zoals een financieel adviseur, een advocaat en een notaris. Ook werk ik samen met een kindertherapeute die de gesprekken met jullie kinderen voert om hen op een correcte manier in het proces te begeleiden.

Als mediator kan ik diverse soorten conflicten begeleiden. In die gevallen dat de begeleiding te specialistisch is kan ik jullie doorverwijzen naar een collega in mijn netwerk.

Klik hier voor informatie en downloads formulieren  NMI Mediation

Meer informatie?

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Als je meer informatie wilt (voor jezelf of iemand anders) of als je direct een afspraak wilt maken kun je mij bellen op werkdagen van 10.00 tot 20.00 uur. Als je liever eerst een mailtje stuurt met je vraag, of het prettig vind dat ik jou bel, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar info@andrefun.nl. Ik zal binnen twee werkdagen reageren.